Plany rozwojowe – doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe ma za zadanie odkrywanie i rozwijanie potencjału uczestnika programu. Aby to było możliwe potrzebne są regularne spotkania nie rzadziej niż co 2 tygodnie. Podczas tych rozmów uczestnik zdobywa nową wiedzę biznesową. Uczy się tego jakie błędy można popełnić realizując zamierzone cele.

Razem z doradcą opracowywana jest strategia działania. Doradca inwestuje swój czas, energię, know-how, doświadczenie, po to aby jak najlepiej wspierać i kierować nauką uczestnika. Zależy nam na partnerskiej relacji pomiędzy doradcą, a uczestnikiem, gdyż daje to możliwość otwartego rozmawiania o problemach, obawach co jest niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji.

Co daje doradztwo biznesowe:

 • Przyspieszenie rozwoju osobistego.
 • Oszczędza czas – dzięki pomocy doradcy wykonujesz to co jest w tej chwili najefektywniejsze.
 • Pomaga unikać błędów – doświadczenie doradcy pozwala nie popełniać Ci błędów które kiedyś on zrobił
 • Daje odwagę do działania – gdy wiemy, że mamy wsparcie w kimś komu zależy na naszym biznesie łatwiej jest nam podejmować trudne decyzje.
 • Poprzez indywidualny program pozwala uczyć się tylko niezbędnych umiejętności.
 • Dzięki regularnym spotkaniom możliwość reagowania na bieżące potrzeby uczestnika.
 • Książki i publikacje polecane w trakcie programu są dostosowane do potrzeb uczestnika.
 • Wiedza pozyskiwania w trakcie programu jest wiedzą praktyczną bo pochodzi od przedsiębiorców prowadzących firmy.

Czas trwania pojedynczego kontraktu na doradztwo biznesowe to 12 miesięcy. Jest to uzależnione od czasu jaki jest potrzebny na poznanie siebie nawzajem oraz czas jaki jest potrzebny na wprowadzenie zmian. Po 12 miesiącach powinna następować przerwa pomiędzy programami dająca przestrzeń uczestnikowi na samodzielne działanie.

Przerwa wymuszająca samodzielne działanie sprawia, że uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania które są w jego biznesie. Ten bagaż doświadczeń ułatwia pracę przy następnym kontakcie na doradztwo biznesowe. Kolejne kontrakty na doradztwo biznesowe mogą odbywać się po wcześniejszym ustaleniem z innym doradcą, który specjalizuje się w wyzwaniach bieżącej sytuacji uczestnika lub jest specjalistą od jego branży.

Mentor ma prawo do rozwiązania kontraktu gdy uczestnik w rażący sposób nie stosuje się do zaleceń doradcy.

Ze względu na to, że nasi doradcy prowadzą własne firmy liczba osób którym mogą pomagać jest ograniczona, dlatego aby dostać się do programu prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Jak wygląda proces mentoringowy:

 1. Aplikacja do programu.
 2. Podjęcie decyzji o współpracy.
 3. Wspólne ustalenie zasad kontraktu mentoringowego.
 4. Wspólne ustalenie celów i założeń jakie chcemy razem osiągnąć.
 5. Regularna praca umożliwiająca reagowanie na bieżące problemy.
 6. Podsumowanie roku wspólnej pracy.
 7. Przerwa.